Gimnazijos vizija, misija

Vizija: saugi, sveika, patraukli gimnazija, vertinanti kiekvieno asmens unikalumą, sergstinti bendražmogiškąsias vertybes, suteikianti mokiniams pagrindus prasmingai kurti gyvenimą globaliame pasaulyje.

Misija: teikti kokybišką pradinį ir pagrindinį, vidurinį išsilavinimą bei ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo paslaugas, tenkinančias mokinių poreikius, ugdyti savarankišką, kūrybingą, atsakingą už savo gyvenimą asmenybę.

Filosofija: ,,Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui“ (Seneka).