2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitos

2019 m. I ketv. aiškinamasis raštas prie biudžeto vykdymo ataskaitos

2019 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2019 m. II ketv. aiškinamasis raštas prie biudžeto vykdymo ataskaitos

2019 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2019 m. III ketv. aiškinamasis raštas prie biudžeto vykdymo ataskaitos

2019 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2019 m. IV ketv. aiškinamasis raštas prie biudžeto vykdymo ataskaitos

2019 m. IV ketv.biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita