Įsivertinimas

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo 2020 metais rezultatai

Ataskaita 2020_mokinių

Ataskaita 2020_mokytojų

Ataskaita 2020_tėvų

Gimnazijos veiklos kokybes isiver tinimo 2020 metais ataskaita

_______________________________________________________________

Gimnazijos veikos įsivertinimo 2019 metais rezultatai 

Ataskaita 2019_mokinių

Ataskaita 2019_tėvų

Gimnazijos veiklos kokybes isive rtinimo 2019 metais ataskaita

______________________________________________________________

Gimnazijos veikos įsivertinimo 2018 metais rezultatai 

Ataskaita 2018_mokinių

Ataskaita 2018_tėvų

Gimnazijos veiklos kokybes isiver tinimo 2018 metais ataskaita

_______________________________________________________________

Gimnazijos veikos įsivertinimo 2017 metais rezultatai 

Ataskaita 2017 vaikų

Ataskaita 2017 tėvų

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo 2017 metais ataskaita

_______________________________________________________________

Gimnazijos veikos įsivertinimo 2016 metais rezultatai.

Ataskaita 2016 vaikų

Ataskaita 2016 tėvų

__________________________________________________________________________

2015-2016 m.m. giluminei analizei pasirinkta veiklos sritis ,,Ugdymas ir mokymasis“

Mokinių apklausos – Ugdymas ir mokymasis – bendra ataskaita 
Tėvų, globėjų apklausos – Ugdymas ir mokymasis – bendra ataskaita 

Mokytojų apklausos – Ugdymas ir mokymasis – bendra ataskaita  

___________________________________________________________________

Remiantis plačiojo vertinimo 2012-2013 m. m. duomenimis ir atsižvelgus į vidaus vertinimo rezultatus, norint užtikrinti gimnazijos vidaus vertinimo nuoseklumą 2014-2015 m.m.giluminei analizei pasirinkta veiklos sritis:
Mokyklos kultūra
Mokinių apklausos – Mokyklos kultūra rezultatai, klausimai su aukščiausiomis ir žemiausiomis vertėmis 
Tėvų, globėjų apklausos – Mokyklos kultūra rezultatai, klausimai su aukščiausiomis ir žemiausiomis vertėmis

___________________________________________________________________