Miroslavo ikimokyklinio ugdymo skyrius

Adresas – Dainavos g. 7, Miroslavo k., LT- 64235 Alytaus r.
Tel. 8 618 54 354, el. paštas – miroslavovm@gmail.com