2018 metų biudžeto vykdymo ataskaitos

2018 m. I ketv. aiškinamasis raštas prie biudžeto vykdymo ataskaitos

2018 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2018 m. II ketv. aiškinamasis raštas prie biudžeto vykdymo ataskaitos

2018 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2018 m. III ketv. aiškinamasis raštas prie biudžeto vykdymo ataskaitos

2018 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2018 m. IVketv. aiškinamasis raštas prie biudžeto vykdymo ataskaitos

2018 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita