Pedagogai

 

Eil. Nr. Pavardė,vardas Pareigos, kategorija El. paštas
1 Andruškevičienė Inga socialinė pedagogė, mokytoja; socialinės pedagogės kvalifikacinė kategorija, etikos mokytoja inga.andruskeviciene@miroslavas.lt
2 Archangelskienė Jūratė mokytoja;

informacinių technologijų mokytoja metodininkė,

ekonomikos ir verslumo mokytoja

jurate.archangelskiene@miroslavas.lt
3 Asakavičienė Aušra mokytoja;

kūno kultūros mokytoja metodininkė, technologijų mokytoja

ausra.asakaviciene@miroslavas.lt
4 Baciuškaitė Auksė mokytoja;

anglų kalbos vyr. mokytoja

aukse.baciuskaite@miroslavas.lt
5 Baltrukevičienė Eugenija mokytoja;

tikybos mokytoja metodininkė, informacinių technologijų mokytoja

eugenija.baltrukeviciene@miroslavas.lt
6 Cilciūtė Violeta ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

auklėtojos kvalifikacinė kategorija

violeta.cilciute@miroslavas.lt
7 Gelažauskienė Aldona mokytoja;

matematikos mokytoja metodininkė

aldona.gelazauskiene@miroslavas.lt
8 Gražulienė Laimutė mokytoja, grupės auklėtoja;

pradinių kl. mokytoja metodininkė

laimute.grazuliene@miroslavas.lt
9 Gražulienė Sonata direktorė; etikos vyr. mokytoja sonata.grazuliene@miroslavas.lt
10 Gudaitis Saulius mokytojas;

dailės mokytojas metodininkas, technologijų vyr. mokytojas

saulius.gudaitis@miroslavas.lt
11 Kančienė Reda mokytoja;

chemijos vyr. mokytoja, biologijos vyr. mokytoja

reda.kanciene@miroslavas.lt
12 Klimavičienė Kristina mokytoja;

lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja

kristina.klimaviciene@miroslavas.lt
13 Krisiulevičienė Aldona mokytoja;

lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja

aldona.krisiuleviciene@miroslavas.lt
14 Krisiulevičiūtė Justina priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

pradinių kl. mokytoja

justina.krisiuleviciute@miroslavas.lt
15 Kuncevičienė Aurelija mokytoja, grupės auklėtoja;

pradinių kl. mokytoja metodininkė

aurelija.kunceviciene@miroslavas.lt
16 Matonienė Irena mokytoja;

matematikos vyr. mokytoja

irena.matoniene@miroslavas.lt
17 Milienė Nijolė mokytoja;

lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

nijole.miliene@miroslavas.lt
18 Narauskienė Elvina logopedė, specialioji pedagogė;

logopedė metodininkė

elvina.narauskiene@miroslavas.lt
19 Narkunienė Angelė mokytoja;

pradinių kl. mokytoja metodininkė, biologijos mokytoja

angele.narkuniene@miroslavas.lt
20 Poženčienė Eugenija ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

vyr. auklėtoja

eugenija.pozenciene@miroslavas.lt
21 Rauličkienė Ingrida mokytoja;

kūno kultūros mokytoja metodininkė, žmogaus saugos mokytoja

ingrida.raulickiene@miroslavas.lt
22 Rekešius Vidas neformaliojo švietimo mokytojas;

kūno kultūros mokytojas metodininkas

vidas.rekesius@miroslavas.lt
23 Ribinskienė Danguolė mokytoja, grupės auklėtoja;

rusų kalbos vyr.  mokytoja, pradinių klasių vyr. mokytoja

danguole.ribinskiene@miroslavas.lt
24 Rutkauskienė Zita mokytoja;

istorijos vyr. mokytoja,

geografijos mokytoja

zita.rutkauskiene@miroslavas.lt
25 Savilionienė Aušra  (vaiko priežiūros atostogose) priešmokyklinio ugdy-mo pedagogė;

pradinių kl. vyr. mokytoja

 
26 Stankevičė Diana mokytoja, grupės auklėtoja;

pradinių kl. vyr. mokytoja

diana.stankevice@miroslavas.lt
27 Stankevičiūtė Onutė mokytoja;

anglų kalbos vyr. mokytoja

onute.stankeviciute@miroslavas.lt
28 Staškevičė Agnė mokytoja;

šokio mokytoja

agne.staskevice@miroslavas.lt
29 Stoškuvienė Ona mokytoja;

fizikos, astronomijos vyr. mokytoja

ona.stoskuviene@miroslavas.lt
30 Sujetienė Asta mokytoja;

muzikos vyr. mokytoja

asta.sujetiene@miroslavas.lt
31 Valukonienė Gintarė (vaiko priežiūros atostogose) mokytoja;

anglų k. vyr. mokytoja

 
32 Valvonienė Jolanta ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

vyr. auklėtoja

jolanta.valvoniene@miroslavas.lt
33 Žilinskienė Rasa direktoriaus pavaduotoja ugdymui; mokytoja; geografijos vyr. mokytoja rasa.zilinskiene@miroslavas.lt

 

Informacija pateikta 2020-10-28