Pailgintos dienos grupė

Pailgintos dienos grupės paslauga teikiama mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas.

Grupės paskirtis – teikti mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu papildomą nemokamą neformalaus švietimo paslaugą, po pamokų organizuojant mokinių priežiūrą, užimtumą, teikti pagalbą mokiniams atliekant namų užduotis, sudaryti sąlygas mokinių laisvalaikiui organizuoti ir neformaliam ugdymui vykdyti.

Pailgintos dienos grupių darbo laikas:

Savaitės diena Laikas
I grupė II grupė
Pirmadienis 12.00–15.00 12.45–15.45
Antradienis 12.00–15.00 12.45–15.45
Trečiadienis 12.35–15.35 12.45–15.45
Ketvirtadienis 12.00–15.00 12.00–15.00
Penktadienis 12.00–15.00 12.00–15.00

I pailgintos dienos grupės veikla organizuojama 109, 110 kabinetuose.

II pailgintos dienos grupės veikla organizuojama 309 kabinete.

Pailgintos dienos grupių auklėtojos:

I grupės – pradinių klasių mokytojos Diana Stankevičė ir Aurelija Kuncevičienė;

II grupės – pradinių klasių mokytoja Laimutė Gražulienė ir rusų k. mokytoja Danguolė Ribinskienė.