Projektai

Projektai

Vykdomi:

 Kokybės krepšelis

  * Iniciatyva „Sąžiningumo mokyklų tinklas“

  * Projektas „Nepamiršk parašiuto“

  * Pažintinės žuvininkystės programa (2020)

  * Sveikatiada

  * Eko karta

  * EkoMokykla.lt

  * Smulkiosios elektros ir elektroninės įrangos atliekų rinkimo sistema

  * Susitikimai

 

Įgyvendinti:

  * Šviečiamosios gyvulininkystės programa (III modulis)

  * Pažintinės žuvininkystės programa „Išauginta Europos Sąjungoje“(2018-2019)

  * Projektas „Piliečiai kartu“

  * 100 idėjų Lietuvai

  * Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra

  * Moksleivių žinojimo apie Europos Parlamento veiklą skatinimas

  * Žingsnis po žingsnio

  * Žingsnis po žingsnio 2

  * Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas

  * Skaidrumo laboratorija

  * Muziejus – mokykla – moksleivis 

  * Tvirta šeima – stipri tauta

  * Olweus

  * Žaisdami mokomės

  * Šviečiamosios gyvulininkystės programa (II modulis)

 

Alytaus rajono savivaldybė dalyvavo įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Apie projektą