Gimnazijos ir direktoriaus veiklos ataskaitos

Miroslavo gimnazijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaita

Alytaus r. Miroslavo gimnazijos direktorės 2020 metų užduotys

Alytaus r. Miroslavo gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaita

Alytaus r. Miroslavo gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaita

Alytaus r. Miroslavo gimnazijos direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaita 

Alytaus r. Miroslavo gimnazijos direktoriaus 201 7 metų veiklos ataskaita ir 2018 m. užduotys

Alytaus r. Miroslavo gimnazijos direkt oriaus 2016 metų veiklos ataskaita

Alytaus r. Miroslavo gimnazijos direkt oriaus 2015 metų veiklos ataskaita 

Alytaus r. Miroslavo gimnazijos direkt oriaus 2014 metų veiklos ataskaita 

Alytaus r. Miroslavo vidurines mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaita